Instalacja oprogramowania na routerze TP-LINK WR940N


Instalacja oprogramowania na routerze TP-LINK WR940N


Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2014

Przed instalacją oprogramowania prosimy sprawdzić wersję państwa urządzenia. Wersje kompatybilne: v2.1

1. Pobieramy oprogramowanie

hruimage_wr940n_v21-1.1.0.bin


2. Logujemy się do panelu administracyjnego routera wpisując w pasku adresowym przeglądarki internetowej adres 192.168.0.1 (domyślny login: admin, hasło: admin).


>


3. Po lewej stronie wybieramy kategorię “Narzędzia systemowe”, a następnie “Aktualizacja firmware”. Po kliknięciu przycisku “Przeglądaj” wybieramy pobrany wcześniej plik z obrazem oprogramowania. Uwaga: wybieramy koniecznie obraz z koncówką pliku “factory” – wybranie innej wersji oprogramowania (np. sysupgrade) może spowodować uszkodzenie routera! Na koniec klikamy “Aktualizuj”.

4. W tym momencie ma miejsce aktualizacja oprogramowania, w trakcie której router kilkukrotnie się zrestartuje. Aby mieć pewność, że cały proces zakończył się powodzeniem, należy odczekać 5 minut (od momentu rozpoczęcia aktualizacji).
5. Po zakończeniu aktualizacji logujemy się do nowego panelu administracyjnego routera wpisując w pasku adresowym przeglądarki internetowej adres 192.168.1.1 (uwaga: miała miejsce zmiana adresu IP routera – przed aktualizacją panel był dostępny pod adresem 192.168.0.1). Domyślna nazwa użytkownika: admin, domyślne hasło: admin1234.

Uwaga!
W przypadku łączenia się poprzez sieć bezprzwodową, nasza sieć domowa w tym momencie ma nazwę “default”, natomiast klucz zabezpieczeń to default12346. Pomyślne zalogowanie oznacza poprawne zainstalowanie nowego oprogramowania.


7. Teraz pozostaje nam nadać nazwę swojej sieci domowej(może być taka sama jak poprzednio). W tym celu przechodzimy do zakładki Sieć i wybieramy opcję Wifi.
8. Po prawej stronie przy sieci o nazwie “default” klikamy przycisk EDYCJA . Wyświetli nam się podstrona konfiguracyjna.W polu ESSID wpisujemy własną nazwę naszej sieci.
Na dole strony klikamy przycisk ZACHOWAJ9. Następnie przechodzimy do zakładki “Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej”

W polu KLUCZ wpisujemy własne hasło,dopóki tego nie zmienimy zostaje hasło standardowe,które stwarza możliwość nieautoryzowanego dostępu do naszej sieci.

Na koniec klikamy Zastosuj i Zachowaj. Po kilku minutach trzeba nasze urządzenie wyłączyć na chwilę z prądu i włączyć ponownie.