Dodawanie routera hotspotowego


Dodawanie routera hotspotowego

1. Wybieramy zakładkę “Twoje konto” a następnie “Hotspot router”. Klikamy przycisk “Nowy hotspot router”.

2. Uzupełniamy pola, w nazwie podając dowolną nazwę naszego routera, np. HRU_jankowalski. W geolokalizacji kilkamy przycisk “wybierz”, a następnie klikamy na mapie w miejscu gdzie znajduje się nasz router. Aby wybrać bardziej dokładną lokalizację możemy zwiększać lub zmniejszać skalę za pomocą rolki znajdującej się na myszce. UWAGA. W polu adresu MAC wpisujemy dwunastoznakowy adres routera, znajdujący się na jego spodzie. Przy wpisywaniu pamiętamy, aby co dwa znaki stawiać dwukropek rozdzielający, np. A1:B2:CD:34:56:0F. Wpisanie błędnego adresu MAC będzie skutkowało nie włączeniem się dodatkowej sieci freehotspot.eu na routerze.
Po wprowadzeniu pojawi się informacja o dodanym routerze i jego dane wraz ze statusem.

Następnie przechodzimy do instalacji oprogramowania.